O firmie PDF Drukuj Email
 • Biuro Usług Księgowo-Finansowych  "Bilans" Spółka z o.o. powstała w 2004 i kontynuuje działalność usługową prowadzona przez Danutę Buchowiecką i Marię Kociecką
 • Spółka jest uprawniona do badania sprawozdań finansowych (wpisana na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod nr 2928
 • Świadczone usługi są prowadzone w formie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Koszalinie pod nr 0000216081. Kapitał Zakładowy wynosi 76.000 zł
 • Działalność merytoryczna Spółki jest objęta ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w PZU SA
 • Biuro nasze przeprowadza:
  - badania sprawozdań finansowych w podmiotach o różnych branżach, specyfice działalności gospodarczej i formach prawnych
  - audyty z wykorzystania środków z funduszy unijnych
  - inne usługi o charakterze rewizyjno-finansowym
  - w szerokim zakresie prowadzi księgi handlowe, podatkowe książki przychodów i   rozchodów, ryczałty podatkowe
  - kompleksową obsługę kadrowo-płacową z rozliczaniem świadczeń na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  W powyższym zakresie usług Biuro obsługuje około 60 klientów.
 • Do wykonania usług stanowiących przedmiot działalności Spółka zatrudnia dobrze wyszkolony i przygotowany zespół pracowników, a także współpracuje z biegłymi rewidentami.
 
BILANS Sp. z o.o., Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting