Oferta PDF Drukuj Email

Nasza oferta obejmuje w szczególności:

 • usługi audytorskie,
 • usługi księgowe,
 • usługi konsultingowe,
 • doradztwo podatkowe.

Usługi audytorskie

Oferujemy badanie sprawozdań finansowych i ksiąg rachunkowych wykonywanych stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości, norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości i Rewizji Finansowej. Badanie sprawozdania finansowego polega na sprawdzeniu prawidłowości i rzetelności ksiąg rachunkowych i wskazaniu sposobu usunięcia powstałych uchybień, oraz ocenie sytuacji majątkowej i finansowej. W ramach zawartych umów o badanie sprawozdania finansowego, utrzymujemy stały kontakt z klientami poprzez udzielanie bieżących konsultacji w sprawach finansowo-księgowych oraz podatkowych.

Oferujemy przegląd ksiąg rachunkowych i dokumentów księgowych podmiotom, dla których nie występuje obligatoryjny obowiązek badania sprawozdań finansowych.

Informujemy podmioty zainteresowane badaniem sprawozdania finansowego lub przeglądem ksiąg rachunkowych, że do ustalenia w drodze szacunku pracochłonności badania i ustalenia ceny usługi niezbędne jest uzyskanie przez biuro następujących danych podmiotu za rok poprzedzający:

 • średnie zatrudnienie,
 • suma bilansowa,
 • przychody ogółem.

Przeprowadzamy audyt z wykorzystania Środków z Funduszy Europejskich oraz dotacji państwowych. Usługi obejmują zbadanie i wyrażenie opinii o prawidłowości i rzetelności:

 • mechanizmów kontroli i zarządzania projektem,
 • wydatków kwalifikowanych,
 • sprawozdawczości oraz dokumentacji projektów.

Usługi księgowe

Oferujemy pełen zakres usług z dziedziny rachunkowości dla małych i średnich przedsiębiorstw (osób fizycznych)

Zakres usług:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie książki przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego,
 • prowadzenie sprawozdawczości,
 • obsługa kadrowo-płacowa a w szczególności:

- kompleksowa obsługa spraw związanych z zatrudnieniem i wynagrodzeniem,
- sporządzenie obowiązującej sprawozdawczości,
- pomoc przy obsłudze kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS,
- sporządzenie rocznych informacji o dochodach ( PIT-11, PIT-8B, PIT-40)

Przy wykonywaniu usług analizujemy potrzeby Klientów i korzystając z bogatego doświadczenia oferujemy im wsparcie w prowadzeniu przez nich interesów, doradzając w bieżących sprawach finansowo-księgowych. Przy deklarowaniu usług ustalamy optymalną formę i zakres współpracy, w drodze indywidualnych negocjacji określamy optymalną dla obu stron cenę za świadczone usługi.

Cena jest określana w formie stałego miesięcznego ryczałtu, obejmującego pełen zakres usług. Zmiana ceny następuje, gdy  ilość dokumentacji klienta bądź czasochłonność ulega znaczącej zmianie.

 
BILANS Sp. z o.o., Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting